Loading....

Butonat e Emergjencës

Butonat e panikut mund të shtohen në sistemet e sigurisë për të rritur sigurinë.Për shembull, këto butona alarmi mund të integrohen në një sistem sigurie siç janë sistemet e kamerave të survejimit, sistemet e Paging, sistemet e kontrollit dhe aksesit në derë. Vendosja e butonave të panikut në zonat strategjike mund të ndihmojë në sigurimin e reagimit të shpejtë ndaj emergjencave.
Urgjencat ndodhin pa paralajmërim. Mund të jetë një problem shëndetësor, një situatë aktive revolte, ose një sulm kriminal. Butoni i panikut siguron njoftim të menjëhershëm të urgjencës.

Shumë rrjeta të bashkëngjitura të rrjetit të survejimit kanë lidhje Input/ Output. Butoni mund të lidhet me hyrjen I / O për të siguruar një sinjal për software e menaxhimit të videos. Alarmi shfaqet në tastierë të personit të sigurisë, së bashku me videon nga një aparat aty pranë.
Sapo personi i sigurisë të njoftohet për emergjencën, ata mund të përcaktojnë mënyrën më të mirë të veprimit. Sistemi i kamerave të survejimit siguron informacionin që duhet për të marrë një vendim.
Është e rëndësishme të përdorësh softwerin e menaxhimit të videos, që përfshin aftësinë për të njoftuar personin e sigurisë. Për shembull, software “WAVE” dhe software “Ocularis” kanë zgjedhje që përcaktojnë se çfarë ndodh kur zbulohet një kamer I/O. Software “Ocularis” shfaq video dhe bën një tingull alarmi që njofton personin e gjendjes së alarmit.

Buton paniku shtuar në Video Citofoni

Një buton mund të lidhet me një Video Citofoni, për të siguruar një përgjigje të kontrolluar për një situatë. Për shembull, një ndërfaqe në zyrën e një administratori mund të përdoret për të njoftuar sigurinë e një ngjarje armiqësore. Personi i sigurisë mund të dëgjojë bisedën në zyrën e administratorit. Audioja mund të regjistrohet dhe të sigurojë informacionin e nevojshëm për të reaguar drejt situatës.

Përfundim

Butonat e panikut integrohen me sistemet e sigurisë dhe mbikqyrjes të lidhura me rrjetin. Këto butona paniku shtojnë sigurinë tuaj dhe sigurinë duke siguruar njoftim të menjëhershëm të emergjencave. Ato mund të shtohen në kamera IP, intercom IP dhe sisteme paging, dhe sisteme të kontrollit të aksesit në derë. Butoni i panikut mobile ofron siguri më të madhe personale në vendin tuaj të punës ose jashtë këtij ambjenti.

Leave a Comment

Back To Top