Loading....

Internet & Telefon

Internet & Telefoni “RATECH” është një mënyrë e besueshme për tu lidhur me familjen dhe miqtë tuaj. Jo vetëm kaq, por edhe biznesi juaj do të jetë në performance maksimale si në komunikim ashtu edhe në lundrimin online.

Me RATECH mund të telefononi pa limit dhe me thjeshtësi.
• Cilësi dhe pastërti maksimale zëri.
• Pagesën përkatëse për çdo komunikim të kryer.
• Në këtë plan shërbimi përfshihet gjithashtu:
Identifikim i thirrjeve hyrëse;
Identifikim i thirrjeve të humbura;
Bllokim thirrjesh;
Rimarrje e numrit të fundit dalës/hyrës;
Listë e personalizuar e numrave të preferuar, etj.
• Asistencë e plotë teknike 24/7 nëpërmjet telefonit ose në shtëpinë tuaj.
• Paketat e shërbimeve të ofruara janë konceptuar për të qenë praktike, ekonomike dhe risi-sjellëse,
duke u integruar edhe me shërbimet e tjera që ofrojmë.
• Pajisjet do të konfigurohen dhe instalohen nga Ratech ne shtepinë tuaj.

Tarifat

Tarifat zyrtare te sherbimit te Telefonise RATECH

Periudha e abonimit mujor Kosto e abonimit mujor (lekë/muaj)*
Tarifa e abonimit mujor 300
Kosto e instalimit** 0
Tarife regjistrimi 1000

* Cmimet përfshijnë TVSH

Tarifat e bisedave telefonike

DESTINACIONI NGA RRJETI RATECH DREJT… ÇMIMET me TVSH (lekë/minutë)
Numrave brenda rrjetit 1.2
Numrave Fiks në Shkoder 6
Numrave fiks të Shqipërisë (operatori Albtelecom/AMC fiks) 10
Numrave fiks të Shqipërisë (operatoret Alternativ) 10
Numrave Celularë (AMC/Vodafone/Eagle mobile) 36
Numrave Celularë (Plus mobile) 36
Zona 1 10
Zona 2 30
Zona 3 30
Zona 4 50
Zona 5 80

* Cmimet përfshijnë TVSH
Zona 1 Canada-fix&mob, USA-fix&mob, U.K fix , France fix , Germany fix , Italy fix , Belgium fix , Netherlands fix, Sweden fix , Norway fix, Austria fix , Switzerland fix , Croatia fix, Slovenia fix, Portugal fix , Spain fix , Greece fix , Denmark fix , Ireland fix, Russia fix, Turkey fix, Cyprus fix, Japan fix, China etj.

Zona 2 Kosovo fix, Serbia, Finland fix, Malt, Monaco fix, Sweden mob, Turkey mob, Cyprus mob, Bulgaria fix, Ukraine fix, Brazil fix, Argentine fix, Australia fix, Egypt fix, India, Mexico fix, etj.

Zona 3 Algeria fix, United Emirates fix, Denmark mob, Germany mob, Finland mob & premium, France mob, Italy mob, Netherlands mob, Spain mob, Portugal mob, Austria mob One- H3G, T-mobile, UK mob, Israel mob, New Zealand mob, etj.

Zona 4 Bosnia & Herzegovina, Montenegro fix, Kosovo fix- IPKO, Italy mob H3G, Greece mob, Hungary mob, Belgium mob, Malta mob, Norway mob, Russia mob, Switzerland mob, Rumania mob, Ukraine mob, Slovakia mob, Slovenia mob, Turkey mob, Brazil mob, Angola, Columbia, etj.

Zona 5 Montenegro mob, Monaco mob –KFOR, Kosovo mob, Serbia mob, Bosnia & Herzegovina mob, Bulgaria mob, Croatia mob, Mexico mob, Argentina mob, Afghanistan, Australia mob, Japan mob, Luxemburg mob Orange, etj.

Zona te tjera me tarife 75-120 lek/min: Senegal, Togo, Italy mob others, France mob Globalstar, Switzerland mob others, Cuba.

Zona Speciale me tarife 240-1000 lek/min: San Marino, Solomon Islands, EMSAT Satellite, Globalstar Satellite.

FIBRA INTERNET

fibra internet

SHËRBIMI INTERNET
Fibra optike është zgjidhja më e sigurtë dhe e shpejtë e internetit. Transferimi i të dhënave kryhet shpejtë nëpërmjet sinjaleve të dritës, pavarësisht distancës apo sasisë.

Përparësia e fibrave optike nuk qëndron vetëm në shpejtësinë dhe cilësinë e transferimit të informacionit, por avantazhi i saj është shpejtësia e njëjtë si në download dhe upload.

Shërbimi i internetit i ofruar nga RATECH është i qëndrueshëm dhe pandërprerje 24 orë në 7 ditë të javës. Linja është e dedikuar dhe nuk ka asnjë mundësi interferencash të jashtme.

Sasia dhe koha e informacionit që transferohet është shumë më e shpejtë krahasuar me shërbimin e ofruar nga kompani të tjera. Kjo sajë teknologjisë së fibrave optike të cilësisë më të lartë në treg.

Paketa dhe Tarifa

SHËRBIMI THJESHTË

Paketat Shpejtësia e Transmetimit Limit Trafiku IP Tarifa e Instalimit (LEK) Tarifa Mujore (LEK)
Fibër 10 10 Mbps Pa Limit Dinamike 5’000.00 1’500.00
Fibër 25 25 Mbps Pa Limit Dinamike 5’000.00 2’000.00

SHËRBIMI INTERNET BUSINESS

Paketat Shpejtësia e Transmetimit Limit Trafiku IP Tarifa e Instalimit (EURO) Tarifa Mujore (EURO)
Fibër 10 10 Mbps Pa Limit IP Publike 60.00 30.00
Fibër 25 25 Mbps Pa Limit IP Publike 60.00 60.00
Fibër 30 30 Mbps Pa Limit IP Publike 60.00 90.00

Back To Top