Loading....

Sisteme Audio

Shërbimi Audio për ambjente si: hotele , vila, palestra, klinika, etj. Të pajisur me mikrofonë janë të përshtatsëm edhe për ambientet publike. Për një realizim më të plotë , bëhet montimi i bokseve (spekears).

“RATECH” ofron sisteme audio, bokse, sisteme audio me mikrofona etj. Sistemet audio me mikrofon janë të përshtatshme për ambjente publike si për shembull: për të bërë lajmërime në qendra tregëtare, spitale etj. Ne punojmë me markat më prestigjoze në botë ku cilësia e produkteve bën diferencën si “Apart”, “Crown” etj…

                                          

Ndërtimi i Sistemeve Audio:
Në një diagram bllok, çdo komponent në sistemin e audio përfaqësohet nga një simbol, si një mikrofon. Linjat në mes të komponetëve audio janë kabllot. Në të majtën e diagramit është burimi i sinjalit : një mikrofon. Sinjali i mikrofonit shkon në një mikser, ku sinjali është përforcuar deri në nivelin e linjës. Pastaj sinjali i linjës shkon tek amplifikatori i fuqisë, i cili rrit sinjalin në nivelin e altoparlantit. Së fundmi, sinjali në nivelin e altoparlantëve ushqen një altoparlant pasiv me dy drejtime.

Edhe pse mund të duket mjaft e thjeshtë, një instalim i vogël me shumë zona nuk është gjithmonë një punë e lehtë ose e vogël për instaluesin. Ai ka nevojë për të instaluar dhe lidhur shumë njësi elektronike (burime, përforcues, panele muri etj ,) me qëllim që të ofrojë zgjidhje të përsosur audio për konsumatorin e tij. Në një qendër tregtare për shembull të gjitha dyqanet e shitjes me pakicë duhet të jenë të lidhura me sistemin qendror të PA. Një sistem i Adresave Publike (sistemi PA) është një sistem elektronik i përbërë nga mikrofona, amplifikatorë, altoparlantë dhe pajisje të ngjashme. Kur të lidhet me këtë kontakt me memorie të menjëhershme, mesazhet e urgjencës që vijnë nga sistemi qendror audio do të mbizotërojnë muzikën në dyqane kur të jetë e
nevojshme.

Back To Top