Loading....

Përtej Video Survejimit

Partneri kryesor i “RATECH” mban emrin “DAHUA”. Shtëpia e tyre është burim inovaconi në teknologjinë e “Sistemeve të Survejimit”. Së fundmi na prezantojnë HDCVI 4.0 IoT.

HDCVI 4.0 IoT me anë të videos tregon temperaturën, lagështinë dhe informacione të tjera.
“Internet of Things”, është koncepti i lidhjes së disa pajisjeve bashkë. Kjo infrastructurë bazohet në teknologjinë HDCVI. Ofron një ekosistem lidhjeje konvencionale të HD-over-Coaxial dhe Audios me sensorë informacioni si temperature, lagështia dhe alarme nga pajisjet e alarmit wireless. Kështu përdoruesit janë në dijeni të rreziqeve të mundshme me pamje vizive. Kjo u lejon siguri më të lartë në shumë dimensione të individëve dhe pronës.

Kamera e Temperaturës dhe Lagështisë (Dahua –> HAC-LC1220T-TH)

Specifikime:

  • MundësonVideo me informacion në kohë reale
  • Sensor ndaj ndryshimeve të menjëhershme të mjedisit – Lajmëron në rast rreziku
  • Detektim preçiz të monitorimit të temperatures dhe lagështisë.

Kamera e Lëvizjeve (DAHUA –> HAC-LC1200SL-W)

Specifikime:

  • Akses deri në 32 pajisje alarmi wireless (përfshirë detektor tymi, kontakt dyersh, etj)
  • Ruan pamje vizuale të alarmeve
  • Largësia e integruar e pajisjeve është 100m duke lejuar monitorim të sipërfaqeve të mëdha.

 

 

Kamera MotionEye (DAHUA –> HAC-ME2802B/1400B/1200B-PIR)

Specifikime:

 

  • Detektor lëvizjesh & PIR të kombinuar me video për të mundësuar verifikime vizuale për hyrjet e palejuara
  • Konsumim hapësire të vogël pasi ruan regjistrime të shenjuara.

 

 

Regjistruesi HDCVI-IoT (XVR7000-4K/4KL-X)

Ky sistem është i projektuar dhe përshtatur nga partneri ynë “Dahua Technology” për të përmbushur një survejim plotësisht inteligjent në magazina, bizneset e vogla dhe të mesme, agrikulturë, etj.

Back To Top