Loading....

Sistem Parkimi

Mundëson menaxhimin e plotë të vendeve të  parkimit dhe tarifimin e saktë të klientëve sipas kohës së qëndrimit, monitorimin e automjeteve 24/7 dhe regjistrimin e pamjeve.

Distributori automatik i biletave vendoset në hyrje të parkimit dhe shërben për pajisjen me bileta të automjeteve që hyjnë në parkim. Në biletë shënohet data, ora dhe targa e mjetit. Posti i pagimit është vendi i punës së operatorit i cili meret me pagesat dhe menaxhimin e situatave. Gjithashtu pajiset me makineri për pagesën automatike të tarifës.

Kamera LPR për detektimin dhe leximin e targave

Tabela sinjalizuese per drejtimin dhe shfaqjen e numrit te vendeve
bosh te parkimit. Kamerat me sensorë tregojnë nëse vendi i
parkimit është i zënë ose i lirë dhe njëkohësisht shfaq pamjet
direkte të automjetit.

Serveri i sistemit bën të mundur ruajtjen e pamjeve dhe përllogaritjen e pagesës për kohën e parkimit.

Back To Top