Loading....

Profili Kompanisë “RATECH”

RATECH shpk është një kompani që ofron një gamë të gjerë shërbimesh në fushën e sistemeve të sigurisë dhe telekomunikacionit. Eksperienca 11 vjeçare në treg ka konfirmuar rëndësinë e karakteristikës kryesore që udhëheq këtë kompani: CILËSIA.

Investimet e “RATECH” përfshijnë të gjithë elementët përbërës në detaje:

 • Stafi i kualifikuar
 • Partnerët më të njohur global
 • Risi në pajisjet dhe mjetet e montimit dhe mirëmbajtjes

Pika kyçe e burimeve njerëzore të kompanisë janë trajnimet teknologjike dhe organizimi efiçent i pozicioneve. Secili departament përmbush detyrat në përputhje me të gjithë kërkesat e proçedurave të mbarëvajtjes së punës. Mbështetur në ta, kryhen të gjitha funksionet e shërbimit të kompanisë.

RATECH sh.pk ka zhvilluar, dokumentuar dhe implementuar Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë në përputhje të standardeve ISO 9001 : 2008. Stafi në nivel menaxherial ka krijuar dhe zbatuar një sistem të dokumentuar, me anë të së cilit synon përmirësimin e vazhdueshëm.

Proçeset e nevojshme për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë janë identifikuar, në të njëjtën kohë janë  përcaktuar format e ndërveprimit të tyre. Kontrollimi i metodave dhe kritereve janë përcaktuar dhe aprovuar për të kontrolluar proçeset në mënyrë efektive.

Shërbimet e RATECH:

Sistemet e projektuara nga emrat më në zë, kanë përparësi në funksionimin e duhur të zbatimeve, sepse karakteristikat dhe specifikat teknike ofrojnë funksione shumë më të moderuara se sistemet e tjera të ngjashme të ofruara në Shqipëri. Kështu, të vendsour drejt cilësisë maksimale, RATECH projekton dhe zbaton:

 • Sisteme Survejimi
 • Sisteme Alarmi Zjarri dhe Vjedhjeje
 • Sistem Kontrolli Hyrje-Dalje
 • Video Citofoni
 • Sistem Parkimi
 • Sisteme Audio
 • Shërbime IT, etj…

Çertifikime

Filozofia jonë është e thjeshtë. Ne dëgjojmë klientët tanë dhe pastaj ofrojmë këshilla të paanshme të ndershme e profesionale. Kjo na lejon të jemi shumë selektiv në markat dhe produktet që zgjedhim.

Ne nuk ndjekim trendet e industrisë, por më tepër kujdesemi për t’i vendosur ato.

Ne punojmë me produkte që janë testuar në terren dhe përfshijnë garanci nga prodhuesi.

Gjithashtu, paralajmërojmë klientët tanë të jenë të vetëdijshëm për produktet e importuara që nuk kanë garanci nga prodhuesi i tyre.

Investojmë vazhdimisht në trajnimet e stafit dhe sjelljen e teknologjisë më të re.

Rritja Ekonomike

Çdo projekt trajtohet dhe vlerësohet me të gjitha veçoritë për të ofruar një ambient komod, teknlologjik dhe të sigurt për klientin. Shërbimi ynë është totalisht i personalizuar dhe përmbush çdo kërkesë specifike të kërkuar nga porositësi.

Gjithçka e propozuar nga RATECH kalon faza të mirëmenduara brenda stafit teknik, testohet dhe më pas zbatohet për të sjellë sistemin më të shpejtë dhe funksional.

Suporti teknik dhe mirëmbajtja e ofruar pas mbylljes së shërbimit, janë dy elementë që na pozicionojnë lider në tregun e sigurisë.

Edhe Siguri! Edhe Garanci!

RATECH 😉

Përtej Video Survejimit

Partneri kryesor i “RATECH” mban emrin “DAHUA”. Shtëpia e tyre është burim inovaconi në teknologjinë e “Sistemeve të Survejimit”. Së fundmi na prezantojnë HDCVI 4.0 IoT.

HDCVI 4.0 IoT me anë të videos tregon temperaturën, lagështinë dhe informacione të tjera.
“Internet of Things”, është koncepti i lidhjes së disa pajisjeve bashkë. Kjo infrastructurë bazohet në teknologjinë HDCVI. Ofron një ekosistem lidhjeje konvencionale të HD-over-Coaxial dhe Audios me sensorë informacioni si temperature, lagështia dhe alarme nga pajisjet e alarmit wireless. Kështu përdoruesit janë në dijeni të rreziqeve të mundshme me pamje vizive. Kjo u lejon siguri më të lartë në shumë dimensione të individëve dhe pronës.

Kamera e Temperaturës dhe Lagështisë (Dahua –> HAC-LC1220T-TH)

Specifikime:

 • MundësonVideo me informacion në kohë reale
 • Sensor ndaj ndryshimeve të menjëhershme të mjedisit – Lajmëron në rast rreziku
 • Detektim preçiz të monitorimit të temperatures dhe lagështisë.

Kamera e Lëvizjeve (DAHUA –> HAC-LC1200SL-W)

Specifikime:

 • Akses deri në 32 pajisje alarmi wireless (përfshirë detektor tymi, kontakt dyersh, etj)
 • Ruan pamje vizuale të alarmeve
 • Largësia e integruar e pajisjeve është 100m duke lejuar monitorim të sipërfaqeve të mëdha.

 

 

Kamera MotionEye (DAHUA –> HAC-ME2802B/1400B/1200B-PIR)

Specifikime:

 

 • Detektor lëvizjesh & PIR të kombinuar me video për të mundësuar verifikime vizuale për hyrjet e palejuara
 • Konsumim hapësire të vogël pasi ruan regjistrime të shenjuara.

 

 

Regjistruesi HDCVI-IoT (XVR7000-4K/4KL-X)

Ky sistem është i projektuar dhe përshtatur nga partneri ynë “Dahua Technology” për të përmbushur një survejim plotësisht inteligjent në magazina, bizneset e vogla dhe të mesme, agrikulturë, etj.

Si të rrisim sigurinë e biznesit?

Tomi dhe historia e tij…
Ne jetën e vërtetë, askush nuk dëshiron te jetë pjesë e dramës duke u parë si dikush tjetër përveç vetes. Problemi i keqkuptimit nuk është vetëm humbje kohe, kompromentim dinjiteti, por në shumicën e rasteve edhe rrezik jete, nëse personat e duhur të rrezikshëm nuk janë korrekt të identifikuar në kohë.
Fatmirësisht, teknologjia e njohjes së fytyrës ka avancuar dhe zgjidhja e sigurisë bazuar në këtë teknologji është përhapur në gjithë botën. Teknologjia DAHUA, një prodhues lider i zgjidhjeve në industrinë globale të mbikqyrjes, është veçanërisht i mire në këtë fushë e shumë të tjera. Si edhe është vërtetuar nga të dhënat ndërkombëtare, përfshirë gjurmimin e objekteve, zhvillimi I objektit të dedektimit KITI 2D 2012, Standarti i Rrjedhjes (Flow Benchmark), Detyra e Sfidës së Skenës së Rastësishme dhe Sfida e Imazhit të Krijuar.

Diagrama e akritekturës së produktit – Zgjidhja e njohjes së fytyrës DAHUA

Është e nevojshme për tu shpjeguar në disa rregulla bazike mënyra se si punon “Njohja e Fytyrës” për të parë si produktet dhe zgjedhjet e Teknologjisë DAHUA janë aplikuar në shumë skena të ndryshme të jetës së përditshme. Të dhënat e rëndësishme janë të parëndësishme nëse siguria dhe eficenca e njohjes së fytyrës nuk është përmirsuar në nivelin e duhur. Detektimi i fytyrës, pavarsisht nga fotografimi në çast ose nga video, nuk kërkon vetëm një cilësi të lartë kamere, por më e rëndësishmja, një algoritëm “Al Smart” i cili përmirson imazhin e kapur në kënde të ndryshme ose të paqartë në lëvizje. Përkthen pjesët e fytyrës në modele dixhitale të cilat mund të kontrollohen në databazë. I gjithë proçesi, nga të bërit fotot deri në krahasim, zgjat rreth 300ms.
Supozojmë se ndodhet një Tom, një menaxher i nivelit të mesëm në të 30-tat. Le të ndjekim Tomin përgjatë një dite dhe të shikojmë sesi Detektimi i Fytyrës së teknologjisë perfekte DAHUA luan një rol në jetën e tij private.

Tomi dhe Akses Kontrolli

Tomi nxiton për në kompaninë e tij në zyrën në katin e 30-të, midis pengesave në një holl midis derës kryesore dhe ashensorit. Këtu ka radhë të gjatë përpara pajisjeve të akses kontrollit. Tomi kontrollon në xhepin e tij dhe fatkeqësisht karta e tij e aksesit nuk ndodhej aty.
Por Tomi nuk duhet të shqetësohet sepse ndërtesa sapo kishte përditësuar sisitemin e sigurisë DAHUA me detektimin e fytyrës, e cila i tejkalon mangësitë e mënyrave tradicionale të kartave ose skanimit të gjurmëve të gishtave (me eficencë të ulët dhe siguri të papërshtatshme).
Krahasuar me një kartë, në dukje është me më pak gjasa për dikë të humb/zëvendësoj/marri hua një fytyrë. Dhe nuk rrezikon nëse dikujt nuk i punon gjurma e gishtave.

Këtu shpjegohet sesi zgjidhja e detektimit të fytyrës DAHUA. Kamerat e fuqishme të pajisura me “Learning Al”, detektojnë fytyrën, dixhitalizojnë karakteristikat dhe i krahasojnë ato në një databazë (zgjat më pak se një sekondë). E bukura e zgjidhjes është se kompanisë nuk i nevojitet të prodhojë një kartë ose importojë gjurmët e gishtit për punëtorët e rinj, por thjesht shkarkon fotot në databazë (përmban deri në 10,000 fytyra).

Përveç zyrave, kjo zgjidhje mund të aplikohet në çdo vend si përshembull : doganat, shkollat, komunitetet rezidenciale etj.

Tomi në “White List”

Tom hyri në një bankë. Në emër të kompanisë së tij, Tomi kishte disa biznese serioze për të diskutuar me bankën, e cila në këtë orë, ishte e mbushur me njerëz. Përpara se Tom të fillonte të shqetësohej për kohën që do të shpenzonte duke pritur, ai dëgjoi t’i thirrej mbiemri dhe u drejtua për nga dhoma VIP.
Tani, si arriti banka të bëjë këtë? Jo nga një burim njerëzore sigurisht. Asnjë nëpunës nuk mund të mbaj mend çdo fytyrë apo biznes të veçantë pa bërë ndonjë gabim. Kjo është arsyeja pse zgjidhja e njohjes së fytyrës është thelbësore për biznesin. Zbulimi i menjëhershëm i një fytyre VIP mund të krahasohet lehtësisht me “Listën e Bardhë” në databazë. Nuk ka vonesa apo keq-identifikim.
Kjo nuk pështatet vetëm për bankat, por edhe hotelet, spitalet e kazinotë do të përfitojnë nga kjo zgjidhje që siguron respektin e duhur të konsumatorëve të jashtëzakonshëm.

Tomi i paautorizuar

Tomi shkoi në bankën qendore për të parën herë në jetën e tij. Ai ishte i lumtur që ishte besuar nga kompania për një mision kaq të rëndësishëm. Ai eci shpejt dhe shkoi përpara shoqëruesit. Por, para se të ngrinte dorën për të prekur derën, u shkaktua një sirenë paralajmëruese. Shoqëruesi, me një buzëqeshje qetësuese, vendosi dorën mbi shpatullën e Tomit dhe i shpjegoi të gjithë situatën.
Asnjë personel i paautorizuar, qoftë Tom apo Jerry, nuk mund të ndërhyjë në zonat e ndjeshme të pajisura me zgjidhjen e njohjes së fytyrës Dahua. Fytyra e kapur dhe e optimizuar automatikisht nga kamera do të vendoset në krahasim në kohë reale me fytyrat e autorizuara në databazë dhe përqindja e ulët e ngjashmërisë, nga një pikëpamje matematike e pastër, menjëherë do të shkaktonte alarmin.
Fushat e tjera të kufizuara të aksesit si laboratorët dhe arkivat do të gëzojnë gjithashtu mbrojtje më të mirë me zgjidhjen e njohjes së fytyrës.

Tomi dhe “Black List”

Pas një dite të gjatë pune, Tomi shkoi për të parë një ndeshje futbolli me një mik. Ndeshja filloi përpara se ata të hynin në stadium dhe sepse ata panë një futbollist jo të famshëm i cili u refuzua dhe u nxor jashtë nga hyrja. Tomi, i cili kishte qënë përgjatë shumë aventurave gjatë ditës, e kuptoi se cfarë ndodhi. Dhe miku i Tomit, i cili është një punonjës i “DAHUA”, i dha shansin ti shpjegojë sesi njohja e fytyrës informon sigurimin për tja dalë me çdo person i cili ndodhet në listën e zezë.
Sigurisht kjo zgjidhje mund të aplikohet në fusha të tjera si: aeroporte, stacione treni ose me fjalë të tjera në gjithë menaxhimin e qytetit.

Pra, kjo ishte një ditë në jetën e Tomit, e cila ishte e pajisur me një rastësi dramatike, por krejtësisht reale në çdo skenë. Këta shembuj ishin larg nga shterimi i të gjitha aplikacioneve të mundshme të zgjidhjes së njohjes së fytyrës Dahua që aktivizon plotësisht të dhënat e mbledhura dhe në këtë mënyrë gjeneron shumë aplikacione krijuese në aspektin e sigurisë dhe biznesit, duke rezultuar në një shoqëri më të sigurtë dhe një jetë më inteligjente siç ka qenë gjithmonë e parashikuar nga “DAHUA TECHNOLOGY”.

Sistem Parkimi

Mundëson menaxhimin e plotë të vendeve të  parkimit dhe tarifimin e saktë të klientëve sipas kohës së qëndrimit, monitorimin e automjeteve 24/7 dhe regjistrimin e pamjeve.

Distributori automatik i biletave vendoset në hyrje të parkimit dhe shërben për pajisjen me bileta të automjeteve që hyjnë në parkim. Në biletë shënohet data, ora dhe targa e mjetit. Posti i pagimit është vendi i punës së operatorit i cili meret me pagesat dhe menaxhimin e situatave. Gjithashtu pajiset me makineri për pagesën automatike të tarifës.

Kamera LPR për detektimin dhe leximin e targave

Tabela sinjalizuese per drejtimin dhe shfaqjen e numrit te vendeve
bosh te parkimit. Kamerat me sensorë tregojnë nëse vendi i
parkimit është i zënë ose i lirë dhe njëkohësisht shfaq pamjet
direkte të automjetit.

Serveri i sistemit bën të mundur ruajtjen e pamjeve dhe përllogaritjen e pagesës për kohën e parkimit.

Sistem Telefoni

Sistemi është i gjithi elektronik dhe mund të trajatohet si VoIP, Analog ose Hibrid. Komunikimi, në varësi të produkteve, ka transmetim HD të zërit, është i shpejtë dhe lehtësisht i kontrollueshëm.

PBX (Private Branch Exchange), është një rrjet telefonik privat që përdoret brenda një kompanie. Përdoruesit e sistemit të telefonisë PBX mund të bëjnë thirrje falas mes tyre (brenda rrjetit) dhe ndajnë një linjë të jashtme për të bërë thirrje telefonike jashtë rrjetit.

Ratech ofron një gamë të gjerë zgjidhjesh për të përmbushur nevojat e të gjitha llojeve të bizneseve pavarësisht nga madhësia.

Avantazhet e sistemit telefonik PBX:

– I lejon të gjithë punonjësit të ndajnë linjat e sistemit të telefonisë duke reduktuar shpenzimet e telefonisë fikse;
– Sistemi PBX është plotësisht i programueshëm dhe mund të mbështesë kërkesa komplekse instalimi dhe integrimi;
– Ka një shumëllojshmëri të gjerë standardesh, si dhe karakteristika mjaft të avancuara të sistemit PBX;
– Sistemi PBX mund të zgjerohet lehtësisht me rritjen e kompanisë.
– Hapësira fizike që kërkon qendra e PBX është e vogël, kështu që është lehtësisht e menaxhueshme.

Nëse jeni duke kërkuar në treg për një sistem telefonie, merrni në konsideratë sistemin PBX për të menaxhuar thirrjet hyrëse dhe dalëse në kompani. Edhe pse instalimi i sistemit telefonik PBX mund të ketë kosto më të lartë, përfitimet që do të vijnë nga përdorimi i këtij sistemi do t’i tejkalojnë shpenzimet fillestare.

Video Citofoni

Sistemi është i ndërtuar mbi teknologjinë IP dhe mund të lidhet në Internet për të mundësuar
njoftimin në smartphone nëpërmjet aplikacionit që bën të mundur dhe komandimin e derës nga distanca. Ai është I pajisur me kamera me rezolucion të lartë, rezistenete ndaj kushteve atmosferike dhe dhunës për pjesën e jashtme të derës e cila mund të shërbej dhe si pajisje akses kontrolli.

Monitori LED shërben për shfaqjen e pamjeve dhe komandimeve të
ndryshme të sistemit si hapja e derës dhe lidhja me sensorët e alarmit ose
kamerat e sigurisë.

Sistem IP për Apartamente

Zgjidhja Inteligjente për shtëpi adapton protokollin TCP/IP, i cili integron video
citofoni, sisteme sigurie për shtëpinë, alarme dhe kontroll në distancë, duke
ofruar funksionet e mëposhtme:
– Lejon akses në ndërtesë vetëm për personat e autorizuar; Integrohet me sistemin e kamerave të sigurisë;
– Lidhje me sistemin e alarmit;
– Regjistrimi i mesazheve video dhe audio nga citofonia për përdorim në të ardhmen;
– I gjithë sistemi mund të kontrollohet në distancë nga një aplikacion për smartphone, i cili kap thirjet, bën monitorim në kohë reale dhe hap portën në distancë.

 

Sistem IP për Vila

– I integrueshëm me video citofoninë dhe sistemin e kamerave të sigurisë;
– Aplikacion për smartphone (monitorim dhe hapje porte në distancë);
– Dhënie aksesi në distancë nga kudo.

Sistem Alarm

Në ditët e sotme, alarmet e shtëpisë ose sistemet e sigurisë për shtëpi/biznese janë një nevojë e domosdoshme për të garantuar sigurinë e shtëpisë/biznesit nga vjedhjet dhe rreziqet nga zjarri. Instalimi i një sistemi sigurie për shtëpi/biznes përmirëson ndjeshëm sigurinë e familjes dhe të pronës tuaj.

 

SISTEM ALARM VJEDHJE
Këto sisteme alarmi të sigurisë janë paraqitur si pajisje elektronike që kanë sensorë. Ata lidhen tek një panel kontrolli kryesor nëpërmjet një sinjali RF me brez të ngushtë (valë) ose kabllo. Kur bëhet lidhja midis njësisë dhe sinjalit, mund të krijohet një alarm njoftues që çon në përpunimin e një përgjigjeje. Zakonisht sensorët për alarmet e ndërhyrjeve mund të tregojnë hapjen e një dritareje apo dere. Sistemet e reja janë kryesisht me kabllo për qëllime ekonomike. Ndërsa sistemet wireless mund të jetë gjithashtu ekonomik, por në të njëjtën kohë janë më të shpejtë për t’u instaluar.

Ne ofrojmë sisteme që janë të dedikuar ndaj një qëllimi të caktuar dhe sisteme të tjerë që mund të gjurmojnë ndërhyrjet, zjarrin etj. Ofrohen gjithashtu dhe dizajnet e komplikuara Hi-Tech me sisteme kompjuterike që mbulojnë multi-zona dhe monitorojnë rezultatet. Këto sisteme mund të iniciojnë veprime të ndryshme ose mund të programohen për të telefonuar policinë, zjarrfikësit dhe ambulancat menjëherë pas sinjalizimit. Të tjerë mund të telefonojnë mbikqyrësin e pronës për të kuptuar nëse alarmi është i vërtetë. Funksione të tjera të këtij sistemi mund të përfshijnë telefonimin e një liste numrash të përcaktuara nga pronari për tu kontaktuar që të bëhen kontrollet e zonave të siguruara. Sistemet e alarmit mund ti bashkëngjiten sistemeve mbikqyrëse me kamera për të regjistruar pamjet ne rast emergjence.

 

 

 

SISTEM ALARM ZJARRI

Mundëson detektimin e zjarrit dhe sinjalizim e tij për të  minimizuar dëmet materiale dhe humbjet njerëzore. Kjo mundësohet nga gërshetimi i detektorëve inteligjent me panelet dixhitale që mundësojnë lokalizimin e saktë të vatrës së zjarrit.

                    Sist. Alarm Zjarri
                       Konvencional

                       Sist. Alarm Zjarri
                            Adresuar

Sipas rastit mund të përdoren detektorë

 • Optik
 • termik
 • Për përqendrimin e gazrave specifik
 • Kombinime të ndryshme

 

Ne rastin e detektimit te zjarrit bëhet dhe njoftimi i menjehërshëm për evakuimin e objektit i cili është akustik dhe vizual.

Akses Kontroll

Ratech ju ofron sisteme kontrolli inovative, fleksibël, kosto-efektive dhe të aksesueshme në çdo kohë për aplikime të pothuajse çdo madhësie. Mundëson kontrollin e plotë të dyerve të jashtme dhe të brendshme të godinave, regjistrimin e gjithë eventeve dhe krijimin e raporteve të ndryshme për personat dhe lëvizjet e tyre.

Përfitimet e sistemit të kontrollit të Hyrje – Daljeve
Mund të rini te qetë se asetet tuaja janë të sigurta nëse e mbroni pronën me sisteme të brendshme kontrolli të hyrje-daljeve. Sistemet tona ju sigurojnë qetësinë e mendjes dhe mbrojtje të pakrahasueshme ndaj ndërhyrjeve dhe personave të tjerë të pautorizuar.

Duke u mbështetur te karakteristikat e personlizueshme të sistemit, teknologjinë më të spikatur, eksperiencën tonë në instalim dhe stafin mbështetës, nëpërmjet sistemeve tona të kontrollit ju ofrohet:
Kufizimi Hyrjeve të Paautorizuara Sistemi i Kontrollit të Brendshëm ju lejon të përcaktoni pikat e autorizuara të hyrjes, duke krijuar kufizime të hyrjeve. Me anën e këtij sistemi, individët e autorizuar mund të hyjnë në zona të caktuara
brënda orëve të përcaktuara. Ideal për situatat në vendin e punës, punëdhënësit mund tu japin akses të limituar punonjësve pa rritur rriskun për vjedhje apo dëmtim të aseteve dhe inventarit.

Sigurimi i Vendit të Punës

Sistemet e Kontrollit të Brendshëm gjithashtu ofrojnë opsione për sigurinë e vendit të punës, duke përfshirë kufizimet në hyrje, monitorin me anë të videove etj. Ju jep mundësinë të jeni në djeni se çfarë ndodh në objektin tuaj, duke shmangur rreziqet me anë të kufizimit të hyrjeve. Nëpërmjet Sistemit të
Kontrollit të Brendshëm, ju gjithashtu mund t’i ofroni mbrojtje punonjësve tuaj me kamera të vendosura në mënyrë strategjike që reduktojnë rrezikun për dhunë në vendin e punës.

Eleminimi i Problemeve me Çelsat

Thuaj “lamtumirë” bravandreqësit dhe “mirë se erdhët” kursimeve. Duke instaluar një sistem të kontrollit të brendshëm me kontroll elektronik të aksesit, ju do ti kurseni vetes kohë dhe para. Objektet tuaj do të jenë të sigurtë nga hyrjet e padëshiruara, duke mos patur më nevojë të shqetësoheni për të gjurmuar kush ka çelsat apo nëse janë dublikuar.

Sistem Vëzhgimi

Sistemet e Vëzhgimit të ofruara nga RATECH shpk, mbajnë emrin e prodhuesit “DAHUA TECHNOLOGY”. Larmishmëria e produkteve e bëjnë punën tonë efikase në shumë drejtime zbatimi. Kështu, sistemet e survejimit HDCVI dhe IP zbatohen në institucione dhe biznese me veprimtari të ndryshme.

Qëndra Banimi

                                           Biznese

                                              Transport

Institucione

                                               Banka

                                               Magazina

Videoregjistrator dixhital sipas kërkesave të projektit nga 4 deri në 256 kanale. Kamerat inteligjente të teknologjisë më të fundit që mbulojnë të gjitha kërkesat e projektit (kamera termale dhe kamera me fuksione inteligjente për përpunumin e pamjeve si detektimi dhe identifikimi i fytyrës, funksionet e detektimit të objekteve dhe mungesa ose prania e tyre, perimetrin dixhital, detektimin e targave ,etj)


Kamerat IP
Sistemi i survejimit dixhital ofron një mori përfitimesh dhe funksionalitetesh të avancuara të cilat nuk mund të ofrohen nga një sistem survejimi analog. Përparësitë përfshijnë: cilësinë më të lartë të imazhit, funksione inteligjente,
instalim dhe integrim i lehtë, fleksibilitet dhe një raport shumë të mirë cilësi/kosto. Ne ofrojmë një gamë të gjerë të kamerave IP duke filluar me rezolucion nga 1.3MP deri 14MP. Seritë e reja Super-Inteligjente mbështesin funksione si Tripwire, zbulimin e ndërhyrjeve, dedektim të ndryshimit të skenave, dedektim fytyre e shumë më tepër.

Kamera HDCVI
HDCVI (High Definition Composite Video Interface) është një standard transmetimi i videove HD nëpërmjet një kablli analog koaksial. Teknologjia ofron dy formate të videove HD – 1080p (1920 × 1080) dhe 720p (1280 × 720) me skanim progresiv. Kjo është një zgjidhje për aplikacionet me definicion të lartë të shprehur në megapixel duke ofruar transmetim pa vonesa, në distanca të mëdha dhe me një kosto të ulët.
Në krahasim me sistemet e tjera, HDCVI ka një avantazh për sa i përket distancës së transmetimit, pasi mund të transmetojë deri në 500 metra, duke përdorur kabllo 75-3 për transmetim dhe përmban një normë të ulët të shtrëmbërimit të sinjalit. HDCVI kompozon së bashku sinjalet video, audio, sinjalet e kontrollit dhe i transmeton ato mbi një kabëll koaksial, duke thjeshtuar instalimin.

Me një fjalë, HDCVI ofron një zgjidhje të mirë që siguron cilësi imazhi në megapixel për distanca transmetimit të mëdha duke thjeshtuar instalimin. Kamerat HDCVI kanë një kosto më të ulët krahasuar me kamerat IP, edhe pse ofrojnë nje cilësi të krahasueshme me to.

Back To Top