Ratech facebook Ratech you tube Ratech LinkedinRatechAlbania TwitterRatechAlbania Instagram                                                                                                                                                                        RatechAlbania Images

Në ditët e sotme, alarmet e shtëpisë ose sistemet e sigurisë për shtëpi/biznesejanë një  nevojë e domosdoshme për të garantuar sigurinë e shtëpisë/biznesit nga vjedhjet dhe rreziqet nga zjarri. Instalimi i një sistemi sigurie për shtëpi/biznes përmirësonndjeshëm sigurinë e familjes dhe të pronës tuaj.

Këto sisteme alarmi të sigurisë janë paraqitur si pajisje elektronike që kanë sensorë. Ata lidhente një panel kontrolli kryesornëpërmjetnjësinjali RF me brez të ngushtë (valë) ose kabllo. Kur bëhet lidhja midis njësisë dhe sinjalit, mund të krijohet një alarm njoftues që çon në përpunimin e njëpërgjigjeje.

Zakonisht sensorët për alarmet endërhyrjeve mund të tregojnë hapjen e një dritareje apo dere. Sistemete rejajanë kryesisht me kabllo për qëllime ekonomike. Ndërsa sistemet wireless mund të jetë gjithashtu ekonomik pornë të njëjtën kohëjanë më të shpejtë për t’uinstaluar.

Ne ofrojmë sisteme që janë të dedikuar ndaj një qëllimi të caktuar dhe sisteme të tjerë që mund të gjurmojnëndërhyrjet, zjarrin etj. Ofrohen gjithashtu dhe dizajnet e komplikuara Hi-Tech me sisteme kompjuterike që mbulojnë multi-zona dhe monitorojnë rezultatet.

Këto sisteme mund të iniciojnë veprime të ndryshme ose mund të programohen për të telefonuar policinë, zjarrfikësit dhe ambulancat menjëherë pas sinjalizimit. Të tjerë mund të telefonojnë mbikqyrësin e pronës për të kuptuar nëse alarmi është i vërtetë.

Funksione të tjera të këtij sistemi mund të përfshijnë telefonimin e një liste numrash tëpërcaktuara nga pronari për tu kontaktuar që të bëhen kontrollet e zonave të siguruara. Sistemet e alarmit mund ti bashkëngjitensistemevembikqyrjëseme kamera për të regjistruar pamjet ne rast emergjence.

Klientët

 • Bashkia Tiranë
 • Spitali Amerikan
 • Top–Channel
 • News 24
 • Ora News
 • Trema Enginiering
 • Burgu Fushë–Krujë
 • Klientë të tjerë...

Na Kontaktoni

 • Adresa: Bul. Gjergj Fishta,
  Pranë Gjykatës së Tiranës
  Nr.30, H.18, Ap.1, Tiranë
  Email: sales @ ratech.al
  Mob: +355 69 20 20 224